Skötselråd

Skötselråd Emperi blomlådor

 Plantering

 • Använd en väl dränerad matjord. Vi rekommenderar Hasselfors U-jord
 • Tänk på att sugfilten är genomdränkt av vatten innan plantering. Detta underlättar för blommorna att ”komma igång”
 • Placera plantorna med ca: 15 cm mellanrum
 • Plantera kantväxterna en bit in i lådan så kan de växa utåt och blanda sig med huvudväxten. Kantväxten riskerar inte att torka ur så fort plus att det blir stabilare växter
 • Exempelvis i en Emperi Original 60×30 är det lämpligt med ca: 3–6 blommor
  (se avsnitt planteringstips)
 • Fyll på vattenlådan och vattna igenom hela planteringslådan ovanifrån (endast vid plantering eller om sugfilten torkat)
  I övrigt sker vattning genom att lyfta på planteringslådan och vattna direkt i vattenlådan.

 För blött i jorden

 • Matjorden är för tät. Vi rekommenderar U-jord (se under avsnitt U-jord)
 • Vattna endast direkt i vattenlådan
 • Kontrollera att överfyllnadshålen på vattenlådan är fria
 • Vid långvarig regnperiod/automatbevattning, vik upp sugfilten

För torrt i jorden

 • Ytskiktet ska vara torrt så att rötterna dras neråt till sugfilten. Lyft på planteringlådan och känn på sugfilten närmast planteringslådan. Är denna fortfarande blöt och det finns vatten i vattenlådan är det ingen fara. Är den torr är troligtvis sugfilten i behov av att vattna igenom ovanifrån för att ”sätta igång den igen
 • Sugfilten kan vara för kort. Ca: 5 cm ska ligga på botten.
 • Sugfilten är i behov att bytas ut. Viktigt vid återanvändning av sugfilten att rengöra den från blommornas rötter och jord
 • Torrt i planteringslådan trots att det finns vatten i vattenlådan? Vid extremtorka kan sugfilten torka ut, trots att det finns vatten kvar. Vattna igenom planteringslådan ovanifrån ordentligt. Sugfilten fungerar igen inom 2–3 dagar

 Underhåll

 • Byte av sugfilt alternativt noggrann rengöring av den. Detta för att få god sugförmåga av sugfilten. För bästa sugförmåga bör sugfilten bytas ut vart annat till vart tredje år.
 • Vattenlådan bör tömmas ur på vatten och fyllas på med färskt vatten en gång per år
 • Byte av matjord bör ske varje år till sommarplanteringen

Hösten/Vintern

 • Vik upp sugfilt under vintern för lättare hantering till våren
 • Lämna kvar jord och vatten i lådan under vintern. På grund av lådans koniska utformning fryser den ej sönder.
  OBS! Detta gäller EJ Emperi Entrélåda då denna modell inte är tillräckligt konisk.
  Risken finns att de går sönder i svetsfogarna om/när vattnet fryser till is.
  Då materialet i Entrélådorna tillåter de att stå ute vintertid finns lösning på detta.
  Töm vattenlådan och sätt t.ex. en tät plastpåse runt planteringslådan för att förhindra att vatten kommer ner i vattenlådan.
 • Materialet i Emperilådorna kan inte antändas av värme från ex. marschaller

U-jord

 • Hasselfors U-jord är framtagen för att klara både uttorkning och att göra sig av med överskottsvatten under regniga perioder
 • U-jorden är färdiggödslad och ogräsfri för en hel säsong
 • Luckra ej i jorden. Då förstörs torrsubstratet i jorden

 Sugfilten

 • Vi rekommenderar till storlekarna: E30x30, E40x30, E50x30, E60x30, E60x40 och E100x30 (hel och delad) att klippa sugfiltsremsan 90 cm lång.
 • Till övriga Emperilådor: E70x30, E80x30, E90x30 samt Balkong och Broräckeslådor bör sugfilten ha längden 110 cm lång.
 • Tänk på att se till att sugfilten är genomdränkt av vatten vid nyplantering. Det underlättar för blommorna.
 • Inför sommarplantering bör byte alternativt rengöring av sugfilt ske.
  Detta för få bästa sugförmåga av sugfilten. Sugfilten byts med fördel ut vart annat till vart tredje år.