Skötselråd

Skötselråd Emperi blomlådor: 
Plantering  
• Använd en väl dränerad jord. Vi rekommenderar Hasselfors U-jord.  
• Tänk på att sugfilten är genomdränkt av vatten innan plantering. Detta underlättar för blommorna.  
• Fyll på vattenlådan och vattna igenom hela planteringslådan ovanifrån vid nyplantering. Ibland behövs det vattnas direkt på jorden vid några tillfällen i början för att växterna ska ”komma i gång”. I övrigt sker vattningen direkt i vattenlådan.  
 
För torrt i jorden  
• Ytskiktet ska vara torrt så att rötterna dras nedåt till sugfilten. Lyft på planteringlådan och känn på sugfilten närmast planteringslådan. Om sugfilten fortfarande är blöt och det finns vatten i vattenlådan är det ingen fara. Är den torr behövs det vattnas igenom ovanifrån för att ”sätta i gång sugfilten igen”. 
• Torrt i planteringslådan trots att det finns vatten i vattenlådan? Vid extremtorka och/eller blåsig väderlek kan sugfilten torka ut, trots att det finns vatten kvar. Vattna igenom planteringslådan ordentligt ovanifrån. Sugfilten fungerar igen inom 2–3 dagar. 
• Sugfilten kan vara för kort. Ca: 5 cm ska ligga på botten.  
• Sugfilten är i behov att bytas ut. Viktigt vid återanvändning av sugfilten att rengöra den från blommornas rötter och jord. 

 För blött i jorden  
• Jorden är för tät. Vi rekommenderar U-jord. 
• Vid långvarig regnperiod vik upp sugfilten. 
 

Sugfilten 
• Inför sommarplantering bör byte alternativt rengöring av sugfilt ske. Detta för få bästa sugförmåga av sugfilten. Sugfilten byts med fördel ut vart annat till vart tredje år. 
• Vi rekommenderar till storlekarna: E30x30, E40x30, E50x30, E60x30, E60x40 och E100x30 (hel och delad), Balkong 50×20 och 70×20 att klippa sugfiltsremsan 90 cm lång.  
Till övriga Emperilådor: E70x30, E80x30, E90x30 samt Balkong 90×20 och Broräckeslådor bör sugfilten ha längden 110 cm lång. 

Övrigt 
Vi rekommenderar att Emperi Entrélåda tas in när kylan kommer. Detta på grund av att entrélådan inte är tillräckligt konisk och det finns risk att svetsfogarna sprängs om det bildas is i vattenlådan.  
Om Entrélåda är placerad inomhus så tänk på att det behövs vattnas igenom entrélådan ovanifrån ibland. Detta behövs då jorden inte vattnas igenom naturligt av regn som blomlådan gör när den är placerad utomhus.  
 

Varukorg