• Vid sommarplanteringen, rengör vattenlådan med EMPERI Vattensug. Fyll på vattenlådan med färskt vatten genom den nyplanterade lådan, på så sätt vattnas jorden igenom samtidigt som vattenlådan fylls upp. (Örnsköldsvik)
 • Plantera en marktäckande blomma som täcker hela jorden. Ni får då friskare jord och hindrar vattnet från avdunstning. (Mona Holmberg)
 • Vid montering av lådor i sluttningar – skär in en bit torv och plantera en ampelväxt som hänger över kanten. (Thord)
 • Rådjursproblem? Testa Revira, fungerar även mot mullvad och sork.
 • Använd småblommiga penséer istället för storblommiga, så får ni mindre putsning. (Torup)
 • Ett enkelt sätt att variera planteringen är att använda olika färger av samma växt. (Borås)
 • EMPERI Broräcke är ett bra alternativ för dekoration av kyrkogårdsmuren. (Nora)
 • Ju mer planteringar som erbjuds kunden, desto snabbare betalas lådan av. (Österhaninge)
 • Bekämpa mjöldagg med en blandning bestående av: Bikarbonat 10 delar/liter vatten, någon olja (mat, solros, raps). Spruta över blommorna med en rejäl spruta. Spruta EJ när det är soligt ute då det kan ge brännskador. (Henrik Morin)
 • Bekämpa bladlöss med en blandning bestående av: 1 liter vatten, 2 msk såpa och 1 msk T-röd. (Henrik Morin)
 • Plantera kantväxterna en bit in i lådan så kan de växa utåt och blanda sig med huvudväxten. Kantväxten riskerar inte att torka ur så fort plus att det blir stabilare växter.
 • Torrt i planteringslådan trots att det finns vatten i vattenlådan? Vid extremtorka kan sugfilten torka ut, trots att det finns vatten kvar. Vattna igenom planteringslådan ordentligt. Sugfilten fungerar igen inom 2-3 dagar.
 • För att få in mer täckningsbidrag och tänka mer miljömässigt – återvinn gamla gravstenar. (Köping)
 • Luckra ej i Hasselfors U-jord – då förstörs torrsubstratet!