Emperi Entrélåda Stor Svart

EMPERI Entrélåda är en självvattnande blomlåda som består av två lådor, en inre planteringslåda, en yttre vattenlåda samt en sugfilt som drar upp vattnet till jorden. Den yttre vattenlådan rymmer en större volym vatten vilket innebär att vattningstillfällena blir färre. Då jord- och vattenvolym är stor, blir blomlådan tung och står säkert kvar på sin plats. Emperi Entrélåda är svensktillverkad i återvinningsbart aluminium.

5875.00kr

Välj övrig kulör ur vårt sortiment genom att kontakta oss.
Artikelnr: EESS Kategori:

Emperi Entrélåda är lättskött då man inte behöver vattna så ofta. Då jordvolym och vattenvolym är stor blir blomlådan tung och står stadigt på sin plats.

Vatten fylls på via en öppning på lådans övre kant. Denna utskärning kan böjas upp till ett större påfyllnadshål för att sedan vattna i detta med slang eller kanna. Vid vattning med kanna kan man använda en tratt i hålet för att underlätta påfyllningen. Överfyllnadshålen på vattenlådan förhindrar att växterna får för mycket vatten vid vattning och regn.

Vi rekommenderar att Emperi Entrélåda tas in när kylan kommer. Detta på grund av att entrélådan inte är tillräckligt konisk och det finns risk att svetsfogarna sprängs om det bildas is i vattenlådan. Om Entrélådan är placerad inomhus så tänk på att vattna igenom jorden ibland. Detta behövs då jorden inte vattnas ovanifrån naturligt av regn som blomlådan gör när den är placerad utomhus.

 

Mått 50 x 50cm
Höjd 80cm
Jordvolym ca. 75 liter
Vattenvolym ca. 60 liter

Plantering
• Använd en väl dränerad jord. Vi rekommenderar Hasselfors U-jord (om entrélådan är placerad inomhus så välj en annan näringsrik blomjord som är anpassad för det).
• Tänk på att sugfilten är genomdränkt av vatten innan plantering. Detta underlättar för blommorna.
• Fyll på vattenlådan och vattna igenom hela planteringslådan ovanifrån vid nyplantering. Ibland behövs det vattnas direkt på jorden vid några tillfällen i början för att växterna ska ”komma i gång”.
I övrigt bör vattningen ske genom påfyllnadshålet. Det är en utskärning på planteringslådan övre kant. Detta kan böjas upp till ett större påfyllnadshål för att sedan kunna vattna i hålet med slang eller kanna. Vid vattning med kanna kan en tratt placeras i hålet för att underlätta påfyllningen.

För torrt i jorden
• Ytskiktet ska vara torrt så att rötterna dras nedåt till sugfilten. Lyft på planteringlådan och känn på sugfilten närmast planteringslådan. Om sugfilten fortfarande är blöt och det finns vatten i vattenlådan är det ingen fara. Är den torr behövs det vattnas igenom ovanifrån för att ”sätta i gång sugfilten igen”.
• Torrt i planteringslådan trots att det finns vatten i vattenlådan? Vid extremtorka och/eller blåsig väderlek kan sugfilten torka ut, trots att det finns vatten kvar. Vattna igenom planteringslådan ordentligt ovanifrån. Sugfilten fungerar igen inom 2–3 dagar.
• Sugfilten kan vara för kort. Ca: 5 cm ska ligga på botten.
• Sugfilten är i behov att bytas ut. Viktigt vid återanvändning av sugfilten att rengöra den från blommornas rötter och jord.

För blött i jorden
• Jorden är för tät. Vi rekommenderar U-jord.
• Vattna endast direkt i vattenlådan genom vattenpåfyllnadshålet.
• Vid långvarig regnperiod vik upp sugfilten.

Övrigt
Vi rekommenderar att Emperi Entrélåda tas in när kylan kommer. Detta på grund av att entrélådan inte är tillräckligt konisk och det finns risk att svetsfogarna sprängs om det bildas is i vattenlådan.
Om Entrélåda är placerad inomhus så tänk på att det behövs vattnas igenom entrélådan ovanifrån ibland. Detta behövs då jorden inte vattnas igenomnaturligt av regn som blomlådan gör när den är placerad utomhus.

Varukorg